You are currently viewing Google Analytics คืออะไร เครื่องมือที่สำคัญ

Google Analytics คืออะไร เครื่องมือที่สำคัญ

  • Post author:
  • Post category:Blog

Google Analytics ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่จะทำให้เราสามารถรู้ว่าภายในเว็บไซต์ของเรามีสถิติเป็นอย่างไร เพราะว่าตัวนี้ก็จะทำงานในการเก็บข้อมูลสถิติเอาไว้ และยังเป็นเครื่องมือที่สามารถประเมินผลการสร้างเว็บไซต์ของคุณอีกด้วย มันจะเป็นตัวบันทึกทำให้เราทราบข้อมูลที่สำคัญ สำหรับผู้ใช้งานที่เข้ามาภายในเว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และยังมีการวิเคราะห์ว่าผู้ใช้เหล่านั้นมาจากทางไหน อาทิเช่น Google Facebook เป็นต้น การที่มันมีตัววิเคราะห์ระบบออโต้นั้นก็จะทำให้เราสามารถนำข้อมูลที่สำคัญนี้มาวางกลยุทธ์ในการทำตลาดในธุรกิจของคุณ เป็นสิ่งที่จะทำให้คุณสามารถวัดผลได้อย่างง่ายดายที่สุดแล้ว แล้วเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างมากในการใช้ธุรกิจ และที่สำคัญเลยสำหรับเครื่องมือตัวนี้ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย 

Google Analytics

ก็จะทำให้คุณได้เปรียบมากกว่าคนอื่นถ้าเทียบกับธุรกิจอื่นที่ไม่ได้ใช้ ซึ่งแน่นอนว่าหลายคนอาจจะมองว่าการใช้โปรแกรมนี้อาจจะไม่จำเป็น แต่ต้องยอมรับเลยว่าเครื่องมือตัวนี้ถึงแม้ว่าจะมีระบบในการใช้งานที่ยาก มีตารางอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลย ซึ่งแน่นอนคุณสามารถทำความเข้าใจได้ไม่ต้องรีบ การใช้งานยากนั้นมันเป็นผลดีต่อการหาข้อมูลเชิงลึก แล้วต้องยอมรับเลยว่าการทำธุรกิจทางตลาดนั้นการที่คุณรู้ข้อมูลที่สำคัญก็จะทำให้คุณสามารถรับประโยชน์ไปเต็มๆเลย จะทำให้คุณสามารถวางแผนธุรกิจได้อย่างถูกทาง แล้วจะทำให้ธุรกิจของคนนั้นก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วนำคนอื่นอย่างแน่นอน 

การใช้งานเบื้องต้น

เดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำการใช้งานเบื้องต้น ก็จะมีการใช้งานหลายรูปแบบเหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น Audience Reports เป็นการเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลที่สำคัญที่มีคนมาใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา ก็จะมีการระบุเพศ อายุ พื้นที่ในการเข้าใช้ และก็จะทำให้คุณรู้ด้วยว่าผู้ที่เข้าเว็บไซต์คนนั้นมีความสนใจในเรื่องอะไร ก็จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากเลยที่จะทำให้คุณสามารถรับรู้เป้าหมายของผู้ใช้งาน เพื่อที่เราจะวางกลยุทธ์ทางตลาดให้ตรงตามเป้าหมาย แล้วยังทราบด้วยว่าผู้ใช้งานนั้นใช้อุปกรณ์อะไรในการเข้าเล่น ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือระบบ Android หรือ iOS รวมถึงผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ด้วยก็จะทราบเลยว่าผู้ใช้งานใช้รุ่นอะไรจึงทำให้เราสามารถวางแผนในการทำโฆษณาได้ง่ายด้วย

Acquisition Reports

Acquisition Reports เป็นการบอกรายงานวิเคราะห์เชิงลึกที่จะทำให้คนสามารถรู้เลยว่าผู้ชมเข้ามาที่เว็บไซต์คุณนั้นมาจากช่องทางใด เพราะว่าในปัจจุบันก็จะมีหลายช่องทางในการเข้าใช้มากไม่ว่าจะเป็นการ search ผ่านทางระบบ Google หรืออาจจะมาตาม platform ยอดนิยม ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Twitter ซึ่งแน่นอนว่าสำหรับใครที่ทำโฆษณาอยู่ก็จะมีการโฆษณาอยู่ ซึ่งบางคนนั้นอาจจะมีการโฆษณาหลายแพลตฟอร์มอยู่ ระบบตัวนี้ก็จะทำให้คุณรู้ว่าการทำโฆษณาที่ไหนคุ้มค่าที่สุดเพื่อที่เราจะได้ลงทุนเพิ่มเติมไปอีก

W88 เว็บ มั่นคง ปลอดภัย ไม่ผ่านเอเย่นต์